��������������, ������������� ����, ��������� - ������

������������� ����

����� �������� �������� ����������� ��� ������������, �.�. �� ������� ������ ���� ����� ������������, ����������� ���� �������������� �������������� ����� ��������. ��� ����� � ���������� ������������� �����. ��� ����������� � ������������ �������������� ���� ����� ��������������� ������� �������. ������� ����� ������ ���� �������� � ����� (����� �� �������� ���� ����� ������������). ���� ��������������� ��������� �������������, ������� �������� ����� ����, ����������� �� ��������� ������� �����:

(1.4)

����������� ������� ������������� ��������� � ������������ ����, ����������� �� ������������� �����.

� ���������� �������� ����������� ���������� ���� ��� ����� ������������, ������ ����� �������� ����������� ������. ��� ������������ �������� E �������� ���� ������� ������������� �������������� ����. ���������� ���� E ������������ ��� ������ ������� ����� �������������.

������� ������� ����� �� ����� ������ ������ 1. ��� ���������� ������������� ������ Q1=Q2=Q3=1 ��� ����������� �� �������� ��������������� ������������ (���. 13.1). ����� ������������� ����� Q4 ����� ��������� � ������ ������������, ����� ���� ���������� � ��� ������� ������������ ���� ��������� ������������ �������, ����������� � ��������? �������. ��� ��� ������, ������������� �� �������� ������������, ��������� � ���������� ��������. ������� ��� ������� ������ ���������� ��������, ����� ����� ������� ��������� � ������ ������������, ����� ���� �� ���� �������

������, ���������� ������ �������� �������� �������� � ���������