��������������, ������������� ����, ��������� - ������

�������� �������������� ������

����� ������ ���� �����, ���������� ������������� � �������������:

������ ������ ���� ������������� ���� �� �����, ������ ������ ����� - �������������, ������ ���� ������������ ����� �� ������ ���� ������������;

����� ������������� � ������������� ������� �� ��������� ����������.

������ ������������� ����� ������������� ������� �����������.

������������� ����� ������������� �����������, �. �. ��� �������� �� ������� �� �������� ������� �������, ��� �� ������ ��� �� ����.

�������� ������ ����� ��������� ������ ���������� ��������:

����������� ����� ������� e = 1.60�1019 ��;

����� ����� q ������ ������������, �.�. q=Ne, ��� N - ����� �����;

����������� ������������� � ������������� ������ ����� �� ���������� ��������.

������� ������� ����� �� ����� ������ ������ 1. ��� ���������� ������������� ������ Q1=Q2=Q3=1 ��� ����������� �� �������� ��������������� ������������ (���. 13.1). ����� ������������� ����� Q4 ����� ��������� � ������ ������������, ����� ���� ���������� � ��� ������� ������������ ���� ��������� ������������ �������, ����������� � ��������? �������. ��� ��� ������, ������������� �� �������� ������������, ��������� � ���������� ��������. ������� ��� ������� ������ ���������� ��������, ����� ����� ������� ��������� � ������ ������������, ����� ���� �� ���� �������

������, ���������� ������ �������� �������� �������� � ���������