����������� ������� �� ������

 

������� �����

.

��� � ��������, ��� ���� ��������� ����� . �������, ������, ��� ��������� �������������� �������

,

������� ������� �� ������������������� ������ .

������������ ����� ������ ������:

��� ���������� ��������� ����� (W. Pauli). � ������������ ������ � ����� �������� ������� S = 1��2 ������: � ����� � ����� ������� V1 = 30 ��, � � ������ � �������, ������� V2 = 25 ��. ���������� �������� �������������� ������� ���� � �������, ���� ��������� ����� ρ1 = 0,9 �/��3, ��������� �������� ρ2 = 0,8 �/��3, ��������� ���� ρ3 = 1 �/��3.

������ ��������� ��� ���������� ������ �������� �� ����� ������ ��� ��������� ��������� ���������� ������� (��. �. 7):

������� ����� , ������� ��� ��������� -������� (������� ��������������� ������� ������ � �������).

������������� ������������� ������ ���� ������������ � ���� ���������� �� 4 ������� ����������� �������� ��������� �������� .

�������� ���������. ��� ���������� ���������������� ���� �� ���� ���������� ������� ���. ��������� ��������� (��������) �� ���� ������ ���� �������, ����� ���������� (��������), ���������� ��������������. �����������������, ��������������������, �������������������, �����������������. �������� ��������� ���������� ��� ����� �����������. ��� ��������� ������������ ���������� ���� ������������ �����.

������, ���������� ������ �������� �������� �������� � ���������