�������� ������ �� ������


������������� ����������

������������ ��������� �����������

�� ��������������� ������ �� �� ������������ ����������� �������, ��� �������� � ��������� � ��������� :

.

������� , ������� ������ ����������� �������, � ��� �- ��������.

�������� ����� �������� �������������� �������. ����� �������������� ������, �.�. ������, ���������� �� ���������� v ~ � �� ���������, � ������� �� �� ��������: . ����� m0 � ��� ����� ����� �������, �.�. �����, ���������� � ��� ������� �������, ������������ ������� ������� ��������. ��� ����������� ������������ ����������������. �� ��������� �� ������������ ��� ����������� ���������� ���������� ������ (���������, ��������������, �������� � �.�.).

�������������� �������� ������� ������������ ��������� �� ����� ��� (�� ����� �� ����� ���� ������� �������������� �������):

.

����� ������� �������� ������:

.

� ���������,

.

� ������� ������, ��� ��������� ����������� ����������� �������� ������� ����������� ������ ������� �� ����������� �����������������. � ������������ ������������� ���� ������������ �������� �������� �������, � �� ��������� ���

.

������� ��� ������� � ����� ���������� �����:

.

������� �������� ������� ����:

,� .

� ����������

,

��� � ������ ����.

���� ��� ����������, �� ���������� ��������� ������ � ��������������� �������. ��������������� ����� ��������� �������� � ���, ��� � �������� ��������� ����������� ������� , ��� ����������� � ������������� �� ��������� �������������� ��������� � ���������� ��� ������������������� (R.W. James, E.M. Firth, 1927). � ���������� ��������� ������� (��� ��� ������� �� ������������ ������ � ������� ������� �����������) ��������� �� �� ����, �� ����������� ��� ���������.���� ���� ������������� ����������� � ������� ����������� ��������, ��� ������������� ��������� ����� �������� ������.

� ��������������� ������� ������������ ������������ ������� ���������� ����� �������� ����������� �� ������� ��������� �����. ��� ����������� ���� � �� �� ��� ���� �������. ��������� �������, ��� ������� �������� ������� �� ���� (������������ �������) ��� ��������� �������, ��������. ���� ��������� ������� ������� �� ����������� �� ��� ����� �������� ������������� �����. ��� ���������������� �������, ������� ���������� ������� ������ �� ������ ���������� �������. ������� ������������ ������� ���������� �� ������ �� �������� �� ������� ��������� � �� ������ ������������ ��������� �������.

������, ���������� ������ �������� �������� �������� � ���������